Politika kvality

Poslaním spoločnosti 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. so zameraním na prekladateľské a tlmočnícke služby je neustále zlepšovanie úrovne kvality a všestranné uspokojovanie očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek našich stálych i potenciálnych zákazníkov.

Strategickou víziou našej spoločnosti je vytvoriť stabilnú agentúru, schopnú dlhodobej konkurencieschopnosti na trhu, plnením si svojich sľubov voči klientom.

Naše krédo „Sľubujeme len to, čo vieme dodržať!“

K dosiahnutiu vyššie uvedeného sa spoločnosť zaväzuje dodržať nasledujúce zásady politiky kvality:

Vzťah k zákazníkovi 

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. zabezpečuje odborný preklad/tlmočenie v optimálnom pomere „cena, termín, kvalita“ vyberaním si vysokokvalitných dodávateľov z rady technikov, lekárov, ekonómov, právnikov, umelcov v rámci EÚ i celého sveta s dlhodobou praxou.

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. sa snaží docieliť zrealizovanie všetkých požiadaviek, ako ich aj predvídať, pretože zákazník je hlavným kritikom kvality našich služieb.

Vzťah k dodávateľom 

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. starostlivo vyberá a hodnotí svojich dodávateľov v zmysle ich jazykových znalostí zo všetkých oblastí s cieľom zaistiť vysoko kvalitné služby svojim zákazníkom.

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. preferuje korektnosť, zdvorilosť a otvorenú komunikáciu. Všetci naši dodávatelia sú schopní pracovať presne podľa našich potrieb a špecifikácií.

Vzťah k firme 

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. prevádzkuje svoje činnosti v súlade s legislatívnymi predpismi.

Vzťah k zamestnancom 

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. verí, že kvalitná a zodpovedná práca je zárukou úspechu. Každý náš zmluvný partner je presvedčený o význame kvality pre prosperitu firmy.

Vzťah k systému kvality 

Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. sa zaväzuje k napĺňaniu politiky kvality ako súčasti filozofie spoločnosti smerujúcej k neustálemu zlepšovaniu systému riadenia kvality (SRK) a trvalej orientácie na spokojných zákazníkov.