Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

čínsky jazyk


PREKLADY - ČÍNŠTINA

Preklady do čínština  - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do čínštiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Čínština je sinotibetský jazyk, ktorým sa hovorí v Číne, Taiwane a v čínskych komunitách v zahraničí.

Podľa jedného z názorov nie je čínština jednotným jazykom, ale pozostáva z niekoľkých menších jazykov. Často je uvádzaný počet sedem, podľa siedmich veľkých dialektov. Vzhľadom na to, že sa tieto dialekty v mnohých zásadných charakteristikách zhodujú, je tento názor napriek svojej rozšírenosti sporný. Najznámejším z týchto jazykov je mandarínčina(= v širšom zmysle skupina severočínskych nárečí, v užšom zmysle len štandardná čínština založená na nárečí hlavného mesta Pekingu).

čínskom jazykovom prostredí doteraz neexistuje prísny a jednoznačný štandard. Určitý štandard nachádzame v médiách a čiastočne v školách. Pojem Mandarin Chinese (mandarínčina či mandarínska čínština), ktorý označuje tento štandard, je dnes v akademických kruhoch nahradzovaný pojmom Modern Standard Chinese (súčasná štandardná čínština), po čínskypchu-tchung-chua (putonghua). Týmto jazykom hovorí najviac ľudí na svete. Z gramatického hľadiska je tento štandard jazykom založeným na vzorových dielach napísaných štýlom paj-chua (baihua), z fonetického hľadiska ide o jazyk založený na pekinskom dialekte, z územného hľadiska ho potom môžeme označiť za jazyk severu. Štandardný jazyk na Taiwane sa nazýva čínsky kuo-jü (guoyu) a bol privezený v roku 1949 z pevninskej Číny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Čínština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/