Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

flámsky jazyk


PREKLADY - FLÁMŠTINA

Preklady do flámštiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do flámštiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Štandardný jazyk používaný vo Flámsku je taký istý ako v Holandsku, t.j. holandčina. Holandské dialekty používané v Belgicku sú často označované spoločne ako flámčina. Názov flámčina ako špecifický dialekt však môže byť zavádzajúci, nakoľko existuje viacero odlišných flámskych dialektov.

Flámsko (po holandsky/flámsky Vlaanderen, po francúzsky Flandre(s), po česky Flandry(ale severné Belgicko je Vlámsko) označuje

1. historický región pri mori v západnom Belgicku, Holandsku a severozápadnom Francúzsku, pozri Flámsko (historické územie) a Flámske vojvodstvo

2. dnešný kultúrno-geografický región zodpovedajúci historickému územiu a pozostávajúci z:

a) administratívnej provincie Západné Flámsko (v Belgicku) – West-Vlaanderen

b) administratívnej provincie Východné Flámsko (v Belgicku) – Oost-Vlaandere

c) kultúrneho regiónu Francúzske Flámsko (vo Francúzsku) – Flandre française

d) kultúrneho regiónu Zeelandské Flámsko (v Holandsku) – Zeeuws Vlaanderen

3. jedna z troch častí tvoriacich dnešné Belgicko; pokrýva severné Belgicko, teda oblasť obývanú Flámmi, vrátane belgickej časti historického Flámska, a z rôznych pohľadov ju tvorí

a) Flámske spoločenstvo (Vlaamse Gemenschap)

b) administratívny región Flámsky región