JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

flámsky jazyk


PREKLADY - FLÁMČINA

Preklady do flámčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do flámčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, preklady daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Flámsky jazyk (belgická holandčina, flámčina) je názov pre dialekt holandčiny hovorenej v Belgicku.

Je oficiálnym jazykom Belgicka popri francúzskom a nemeckom jazyku a jediným úradným jazykom regiónu Flámsko.

Flámčina si požičiava veľa výrazov z francúzštiny a angličtiny.

Flámske spoločenstvo tvoria holandsky hovoriaci Belgičania Flámskeho regiónu, holandsky hovoriaci Belgičania v dvojjazyčnom regióne Brusel-hlavné mesto a niektoré flámske obce na území Valónskeho regiónu. Čo sa týka lingvistiky, flámčina je spoločným menovateľom dialektov holandčiny, ktorými sa obvykle hovorí vo Flámsku a akademickej holandčiny vo Flámsku.

zdroj: https://sk.wikipedia.org a https://utalk.com/sk/store/flemish