JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

chorvátsky jazyk


PREKLADY - CHORVÁTČINA

Preklady do chorvátčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do chorvátčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Chorvátčina je slovanský jazyk, ktorý sa používa v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, v srbskej provincii Vojvodina a v ostatných susedských krajinách.

Chorvátčtina sa zapisuje latinkou. Zápis v abecede je fonetický. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Chorvátčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/