Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

chorvátsky jazyk


PREKLADY - CHORVÁTČINA

Preklady do chorvátčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do chorvátčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Chorvátčina je južnoslovanský jazyk, pred rozpadom Juhoslávie zvyčajne chápaný ako súčasť srbochorvátčiny.

V Chorvátčina vystupujú tri veľké nárečia: štokavské, kajkavské a čakavské nárečie. Hercegovinské štokavské nárečie je základom pre všetky tri spisovné formy: chorvátsku, bosniansku i srbskú. Hlavné horvátske nárečia sa tradične delia do troch skupín podľa týchto znakov:

  • podľa opytovacieho zámena „čo“, ktoré znie buď šta (što), kaj alebo ča. Podľa toho rozoznávame nárečie štokavské, kajkavské a čakavské.
  • podľa hlásky, ktorá vystriedala v historickom vývoji staré slovanské jať: e, je alebo ije, prípadne i. Tento znak je vodidlom pre označenie nárečí ekavského, jekavského prípadne ijekavského a ikavského.

Štokavským nárečím sa hovorí v istočna Chorvátska a Chorváti v Bosne. V Chorvátske čiže „jekavskom“ variante mu zodpovedá „ije“. Hovorí sa ním v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine. Okrem toho jestvuje variant Chorvátsku „ikavský“, v ktorom jať reprezentuje „i“. Prvé dva príklady sa týkajú dlhého jať, tretí a štvrtý krátkeho.

Kajkavské nárečie je rozšírené v severnom Chorvátsku. Slovu „čo“ zodpovedá „kaj“. Je charakteristický veľkou podobnosťou so západnými nárečiami slovinčiny, avšak nemá dvojné číslo. Zvuku „jať“ zodpovedá „e“.

Čajkavským nárečím sa hovorí v západnom Chorvátsku, hlavne na Istrii, v Kvarnere a Dalmácii. Slovu „čo“ zodpovedá „ča“. Toto nárečie obsahuje početné výpožičky z taliančiny. Tak ako aj v prípade štokavského nárečia, na základe hlásky jať rozdeľujeme ikavský, ekavský a jekavský variant. Nevšedným rysom čakavského dialektu je jeho archaický prízvuk – spomedzi všetkým slovanských jazykov voľný, pohyblivý a melodický prízvuk v čakavskej chorvátčine sa najviac približuje prízvuku praslovančiny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Chorvátčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/