Spoločnosť 123preklady.eu Slovakia rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

taliansky jazyk


Preklady do taliančiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do taliančiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Taliančina je románsky jazyk a hovorí ním zhruba 70 miliónov ľudí. Dnešná taliančina je založená na toskánskych dialektoch. 

Taliančina má zdvojené spoluhlásky ako latinčina, na rozdiel od väčšiny dnešných románskych jazykov, ako sú francúzština a španielčina. 

Taliančina bola prvýkrát formalizovaná v 14. storočí prácami Dante Alighieriho.

Taliančina je úradným jazykom Talianska, San Marína a takisto úradným jazykom kantónov Ticino a Graubünden (Grigioni) vo Švajčiarsku. Je najpoužívanejším jazykom vo Vatikáne a druhým úradným jazykom v niektorých oblastiach Istrie v Chorvátsku a Slovinska s talianskou menšinou. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Taliančina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/