JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

vietnamský jazyk


PREKLADY - VIETNAMČINA

Preklady do vietnamčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do vietnamčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Vietnamčina je austroázijský jazyk pôvodom z Vietnamu, kde je oficiálnym jazykom. Je materinským jazykom Vietnamcov, ako aj ďalších minorít vo Vietname. Vietnamci sú napr. v Česku uznaná menšina a majú nárok na podporu jazyka a kultúry.

Slovná zásoba je čiastočne prevzatá z čínštiny, neskôr z fancúzštiny a angličtiny. Dnešná vietnamská abeceda používa latinské písmo s pridanými diakritickými znamienkami.

zdroj https://sk.wikipedia.org/wiki/Vietnamčina