JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

arabský jazyk


PREKLADY - ARABČINA

Preklady do arabčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do arabčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, preklady daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Arabčina je semitský jazyk. Kedysi ňou nehovorili iba Arabi, ale slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v stredovekej Európe. Arabčina je predmetom štúdia arabistiky.

Arabčina je materinským jazykom pre viac než 225 miliónov ľudí, ktorých väčšina žije medzi Marokom a Irakom. Klasická arabčina je považovaná všetkými moslimami (zhruba 1/7 svetovej populácie) za posvätnú. Arabčina je v rebríčku piatym najrozšírenejším jazykom na svete.

Nárečia sa značne odlišujú od spisovného jazyka. Spisovná arabčina sa len málo odlišuje od jazyka Koránu. V jednotlivých hovorových jazykoch sa objavujú podobné odstredivé tendencie, ktoré rozdelili románske jazyky od kedysi jednotnej latinčiny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Arabčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/