JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

ruský jazyk


PREKLADY - RUŠTINA

Preklady do ruštiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do ruštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Ruština je najpoužívanejší slovanský jazyk.

Je úradným jazykom v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Kirgizsku. Je jedným zo šiestich úradných jazykov OSN, po angličtine je druhým najpoužívanješím jazykom na internete.

Ruština sa zapisuje pomocou cyriliky. Súčasná ruská abeceda obsahuje 33 znakov.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/