JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

kazašský jazyk


PREKLADY - KAZAŠTINA

Preklady do kazaštiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do kazaštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Kazaština je úradný jazyk Kazachstanu. Je to turkický jazyk kypčackej vetvy blízko príbuzný karakalpačtine a kirgizštine. Po kazašsky hovorí asi 12 miliónov ľudí v Kazachstane, Číne, Mongolsku, Afganistane, Tadžikistane, Turecku, Turkménsku, Ukrajine, Uzbekistane, Rusku a v Iráne.

Moderná kazaština sa do roku 1928 písala perzským písmom. Upravenou latinkou sa písala od roku 1928 do roku 1940, kedy bola povinne zavedená cyrilika pre všetky jazyky na území bývalého Sovietskeho zväzu.

V súčasnosti sa používajú všetky 3 typy písma podľa územia:

  • Cyrilika sa oficiálne používa v Kazachstane a mongolskej provincii Bayan-Ölgiy. Používa sa aj v Kirgizsku, Rusku, Turkménsku a Uzbekistane.
  • Arabské písmo sa oficiálne používa v Číne, používa sa aj v Iráne a Afganistane. Je totožná s arabským písmom používaným do roku 1927 v Kazachstane.
  • Latinku používa kazašská menšina v Turecku a kazašskí emigranti na Západe. Je totožná s latinkou používanou v rokoch 1928-1940 v Kazachstane. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Kazaština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/