Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

rómsky jazyk


PREKLADY - RÓMČINA

Preklady do rómčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do rómčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Rómčina (rómsky romaňi čhibrromani ćhib) stredný indoárijský jazyk. Hovoria ním Rómovia roztrúsení po celom svete, ale najmä v Európe, v Rusku a v Ázii.

Rómčina je aglutinačný jazyk, má 8 pádov (nominatív, vokatív, akuzatív, datív, lokál, inštrumentál, ablatív, genitív), 2 rody (mužský, ženský), 3 slovesné triedy, ktoré ovplyvňujú koncovky v časoch. Sloveso má tvary pre: infinitív, osoby, číslo (jedn., množ.), slovesné časy, spôsoby, rody.

 • Slovesné časy: Prítomný, budúci, minulý nedokonavý, minulý dokonavý
 • Spôsoby: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomný, podmieňovací minulý
 • Rody: činný, trpný
 • Ďalšie prvky: opakovanosť (frekventativ), slovesá majú kauzatívne a pasívne tvary

Veľa slov je prevzatých z jazykov národov, na ktorých územiach Rómovia vo svojej histórii putovali. Základom sú slová indického pôvodu, medzi najstaršie výpožičky patria slová z perzštiny a gréčtiny. Jednotlivé dialekty používané v rôznych krajinách sa odlišujú množstvom týchto prevzatých slov, celkovou slovnou zásobou, fonetikou ale aj gramatikou.

Rómsky jazyk nie je jednotný a nikdy nebol spisovným jazykom. Rómovia zväčša hovoria rodným nárečím, ale ovládajú aj jazyk krajiny, v ktorej žijú. Medzinárodná klasifikácia jazykov rozoznáva tieto hlavné dialekty rómčiny:

 • balkánsky
 • baltský
 • fínsky
 • karpatský
 • ruský
 • sintí
 • velšský

Romistika je obor, ktorý študuje rómčinu. V českých zemiach bola rómčina po prvý raz popísaná už v 19. storočiu Antonínom Jaroslavom Puchmajerom, autorkou moderných publikácií o rómčine je Milena Hübschmannová. V Česku sa romistika študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy a Filozofickej fakulte Univerzity Pardubice. Na Slovensku sa romistika študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Rómčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/