JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

slovinský jazyk


PREKLADY - SLOVINČINA

Preklady do slovinčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do slovinčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Slovinčina patrí do skupiny južnoslovanských jazykov a je úradným jazykom v Slovinsku. Patrí aj medzi úradné jazyky . Po slovinsky hovorí vo svete približne 2 milióny obyvateľov, väčšina z nich žije v Slovinsku.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovinčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/