JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

perzský jazyk


PREKLADY - PERZŠTINA

Preklady do perzštiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do perzštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Perzské jazyky resp. perzština sú iránske jazyky (jazyk), ktorým sa hovorí v dnešnom Iráne, Afganistane, Tadžikistane a v priľahlých územiach.

Jediné spisovné jazyky v pravom slova zmysle sú dnes západná perzština, daríjčina a tadžičtina. Vzájomne sa údajne odlišujú zhruba ako slovenčina a čeština, ale majú menej pôvodných spoločných výrazov. Daríjčina a tadžičtina je archaickejšia a gramaticky bohatšia než západná (teda iránska) perzština. V daríjčine je veľa výpožičiek z paštčiny, v tadžičtine z ruštiny a v západnej perzštine z arabčiny a čiastočne z turečtiny a francúzštiny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Perzština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/