Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

fínsky jazyk


PREKLADY - FÍNŠTINA

Preklady do fínštiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do fínštiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Fínština je úradným jazykom Fínska, kde sa ňou hovorí piatich miliónov obyvateľov. Vo svete, najviac však vo Švédsku a ruskej časti Karélie hovorí fínštinou ďalší milión ľudí. Tento ugrofínsky jazyk je považovaný za zložitý jazyk. Aj cez dlhé spolužitie s ostatnými indoeurópskymi jazykmi, si stále zachováva svoje charakteristické rysy.

Prvé fínske texty sa objavili v 16. storočí. Prvú knihu vydal Mikael Agricola roku 1548, a to preklad Nového zákona.

Až do roku 1863 bola úradným jazykom na fínskom území švédština. Potom, čo Fínsko prešlo pod vládou Ruska, sa ruský vládcovia snažili, aby oslabili vplyv švédskej inteligencie. Od roku 1863 sa mohol jazyk používať úradne. Od roku 1883 bola fínština doporučená k používaniu na úradoch a pri vydávaní dokumentov. Od roku 1893 je fínština úplne rovnocenná švédštine.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Fínština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/