JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

fínsky jazyk


PREKLADY - FÍNČINA

Preklady do fínčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do fínčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Fínčina je ugrofínsky jazyk, úradný vo Fínsku a Karelsku.

Od roku 1863 sa mohol jazyk používať úradne a od roku 1893 je fínčina úplne rovnocenná švédčine.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Fínština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/