JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

turkménsky jazyk


PREKLADY - TURKMÉNČINY

Preklady do turkménčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do turkménčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Turkménčina (latinka: türkmençe, türkmen tili, cyrilika: түркменче, түркмен дили, arabské písmo: تورکمن ﺗﻴﻠی ,تورکمنچه) je turkický jazyk a úradný jazyk Turkménska. Hovorí ním okolo 6 miliónov ľudí v Turkménsku, Afganistane, Iráne, Turecku.

Po roku 1991 sa začala opäť používať latinka.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Turkménčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/