JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

moldavský jazyk


PREKLADY - MOLDAVČINA

Preklady do moldavčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do moldavčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov,  odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Moldavčina (po moldavsky Limba moldovenească) je označenie pre úradný jazyk Moldavska a Podnesterska. Ide však skôr o jedno z nárečí rumunčiny, ktoré bolo z politických dôvodov vyhlásené za samostatný jazyk.

Lingvisti sa zhodujú v tom, že spisovná moldavčina je v podstate totožná so spisovnou rumunčinou. Hovorová reč z veľkej časti zodpovedá moldavskému dialektu, ktorý sa používa na východe Rumunska v oblasti, ktorá pôvodne patrila pod historické územie Moldávie.

V roku 1989 bola moldavčina vyhlásená za oficiálny jazyk Moldavska a bol opätovne zavedený rumunský variant latinky. Cyrilika sa však aj napriek tomu ďalej často používa. Ústava z roku 1991 vyhlásila moldavčinu za úradný jazyk.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Moldavčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/