Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

moldavský jazyk


PREKLADY - MOLDAVČINA

Preklady do moldavčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do moldavčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Moldavčina (po moldavsky Limba moldovenească) je označenie pre úradný jazyk Moldavska a Podnesterska. Ide však skôr o jedno z nárečí rumunčiny, ktoré bolo z politických dôvodov vyhlásené za samostatný jazyk.

Lingvisti sa zhodujú v tom, že spisovná moldavčina je v podstate totožná so spisovnou rumunčinou. Hovorová reč z veľkej časti zodpovedá moldavskému dialektu, ktorý sa používa na východe Rumunska v oblasti, ktorá pôvodne patrila pod historické územie Moldávie.

Odštiepenie moldavčiny od rumunčiny býva považované za ukážkový príklad tzv. jazykového separatizmu. Pojem „moldavčina“ sa vzťahuje na niektoré štátne okruhy, zatiaľ čo na všetkých ostatných úrovniach sa používa označenie „rumunčina“. Pred druhou svetovou vojnou patrila vtedajšia Besarábia Rumunsku a reč, ktorá sa na danom území používala, bola považovaná za moldavský dialekt rumunčiny. V roku 1940 v súlade s Ribbentrop-Molotovovým paktom územie anektoval Sovietsky zväz. Úradný jazyk bol premenovaný na moldavčinu, aby sa tak pretrhli všetky zväzky s Rumunskom, bývalým „kapitalistickým utláčateľom“, a aby sa ospravedlnila anexia. Latinka bola podľa ruského vzoru nahradená cyrilikou. Obyvateľstvo bolo zároveň počas sovietskej nadvlády nútené učiť sa ruštinu, znalosť ktorej bola nevyhnutnou podmienkou kariérneho a spoločenského postupu.

V roku 1989 bola moldavčina vyhlásená za oficiálny jazyk Moldavska a bol opätovne zavedený rumunský variant latinky. Cyrilika sa však aj napriek tomu ďalej často používa, v Podnestersku sa moldavčina písaná cyrilikou naďalej úradným jazykom. Ústava z roku 1991 vyhlásila moldavčinu za úradný jazyk.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Moldavčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/