Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

hebrejský jazyk


PREKLADY - HEBREJČINA

Preklady do hebrejčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do hebrejčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Hebrejčina(עברית) (ak je chápaná ako 1 jazyk) alebo hebrejské jazyky (ak je chápaná ako skupina jazykov) je označenie pre nasledujúce semitské jazyky/nárečia:

1         z časového hľadiska:

a)       starohebrejčina (klasická hebrejčina, biblická hebrejčina)

b)       mišnaická hebrejčina

c)       stredoveká hebrejčina

d)       novohebrejčina (čiže ivrit)

2         špeciálne varianty (nárečia) v dôsledku veľkého geografického rozšírenia:

a)       jemenská hebrejčina

b)       mizrachijská hebrejčina

c)       sefardská hebrejčina

d)       aškenázska hebrejčina

e)       samaritánska hebrejčina

f)        tiberiadská hebrejčina

Najčastejšie sa slovo vzťahuje buď na novohebrejčinu alebo na starohebrejčinu. Dnes slovo hebrejčina označuje spravidla novohebrejčinu, jazyk umelo vytvorený na základe starohebrejčiny.

Hebrejčina patrí do rodiny semitských jazykov do severozápadnej skupiny a do tzv. kanaánskych jazykov. Jej pôvod siaha zrejme do neskorej kanaánčiny. Najstaršie stopy kanaánskej reči s hebrejskými idiómami objavili archeológovia v Ras Šamra (Ugaritu) a pochádzajú z 20. storočia pr. Kr.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Hebrejčina , dielo bolo zmenené na základehttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/