JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

švédsky jazyk


PREKLADY - ŠVÉDČINA

Preklady do švédčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do švédčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Švédčina (svenska) je severogermánsky jazyk, ktorým hovorí viac ako 9 miliónov ľudí predovšetkým vo Švédsku a časti Fínska, najmä na pobreží a na Ålandoch. Je vzájomne zrozumiteľná s dánčinou a nórčinou. Štandardná švédčina sa v 19. storočí vyvinula z nárečia stredného Švédska.

Švédčina je vo Švédsku považovaná za „hlavný jazyk“ a jej používanie je oficiálne odporúčané pre miestnu i štátnu samosprávu. Nie je však v skutočnosti dané zákonom. Pokusy uzákoniť švédčinu ako oficiálny jazyk nikdy nezískali vo švédskom parlamente potrebnú väčšinu hlasov. Švédčina je oficiálnym jazykom na Ålandoch, samostatnej ostrovnej provincii Fínska, kde 95 % z 26 tisíc obyvateľov používa švédčinu ako svoj prvý jazyk. Vo Fínsku je švédčina považovaná za druhý národný jazyk popri fínčine, Fínsko je teda jedinou krajnou, kde je švédčina uznaná ako úradný jazyk. Okrem toho je švédčina jedným z oficiálnych jazykov Európskej únie.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Švédčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/