JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

filipínsky jazyk


PREKLADY - FILIPÍNČINA

Preklady do filipínčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do filipínčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Filipínčina je jeden z dvoch úradných jazykov Filipín (druhým je angličtina), založený na jazyku Tagalog s prímesou slov pochádzajúcich z iných filipínskych jazykov. Patrí do západnej vetvy rodiny malajsko-polynézskych jazykov. Ako materinský jazyk ho používa približne 25 miliónov ľudí.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Filipínčina, dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/