JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

srbský jazyk


PREKLADY - SRBČINA

Preklady do srbčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do srbčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Srbčina je slovanský jazyk, ktorým hovorí okolo 9 miliónov ľudí, prevažne v Srbsku, menšinovo v Chorvátsku a Severnom Macedónsku.

Srbčina bola chápaná ako spisovná varieta srbochorvátskeho jazyka používaná najmä Srbmi v Srbsku, Čiernej Hore a v Bosne a Hercegovine.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Srbčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/