JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

kurdský jazyk


PREKLADY - KURDČINA

Preklady do kurdčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do kurdčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv,  daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Kurdčina je jazyk zo západnej skupiny iránskej vetvy. Hovoria ním Kurdi v Turecku, Iráne, Iraku a Sýrie, čiže v tzv. Kurdistane.

V Iraku je kurdčina úradný jazyk, v Sýrii je zakázané v nej zverejňovať dokumenty, v Turecku je jej používanie povolené (ale až od roku 2002), v Iráne je povolené ju používať, ale zakázané ju vyučovať v školách.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Kurdčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/