JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

gruzínsky jazyk


PREKLADY - GRUZÍNČINA

Preklady do gruzínčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do gruzínčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Gruzínčina je úradný jazyk Gruzínska. (približne 3,9 milióna ľudí v Gruzínsku)

Gruzínčina je najrozšírenejším juhokaukazským jazykom. Medzi juhokaukazské jazyky patrí svančina a megrelčina a lazčina.

 Gruzínčina má bohatú literárnu tradíciu.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Gruzínčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/