JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

kórejský jazyk


PREKLADY - KÓREJČINA

Preklady do kórejčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do kórejčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov,  odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Kórejčina je jazyk Kórejčanov. Spravidla sa považuje za izolovaný jazyk. Je úradným jazykom dvoch kórejských štátov, ako aj jedným z úradných jazykov autonómnej prefektúry Číny hraničiacej s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou.

Kórejským jazykom sa hovorí hlavne na Kórejskom polostrove, ale aj v priľahlých oblastiach na severe Číny, kde sú Kórejčania menšinou. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Kórejčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/