JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

ukrajinský jazyk


PREKLADY - UKRAJINČINA

Preklady do ukrajinčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do ukrajinčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Ukrajinčina (українська мова, ukrajins'ka mova) je východoslovanský jazyk. Hovorí ním viac ako 47 miliónov ľudí, hlavne na Ukrajine, kde je úradným jazykom; používajú ho tiež Ukrajinci v Rusku, Spojených štátoch, Kanade, Moldavsku, Poľsku a v Bielorusku. Súčasná ukrajinčina sa píše cyrilikou. 

Lemkovské (rusínske) nárečie, ktoré používajú Lemkovia, je považované mnohými príslušníkmi tohto etnika a taktiež niektorými jazykovedcami za samostatný jazyk. 

Ukrajinský jazyk je značne ovplyvnený poľštinou a ruštinou.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukajinčina, dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/