JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

thajský jazyk


PREKLADY - THAJČINA

Preklady do thajčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do thajčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Thajčina je najdôležitejší jazyk thajskej jazykovej rodiny blízky laoštine. Hovorí ním okolo 20 miliónov ľudí.

Je to úradný jazyk v Thajsku. Má 4 základné nárečia: severné, severovýchodné, centrálne a južné. Spisovná thajčina je založená na centrálnom dialekte (Bangkok a údolie rieky Menam).

Zapisuje sa slabičným thajským písmom indického pôvodu.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Thajčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/