Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

esperanto


PREKLADY - ESPERANTO

Preklady do esperanta - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do esperanta akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Esperanto (pôvodne Lingvo Internacia – „medzinárodní jazyk“) je najrozšírenejší medzinárodný plánový jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu pod ktorým v roku 1887 zverejnil lekár L. L. Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný pre použitie v medzinárodnej komunikácii. Cieľom nebolo nahradiť národné jazyky, čo bolo neskôr aj deklarované v Bulonskej deklarácii.

Aj keď žiaden štát neprial esperanto ako úradný jazyk tak je používané komunitou s odhadovaným počtom hovoriacich 100 000 až 2 000 000, z čoho približne 1 0000 tvoria rodení hovoriaci. Dosiahlo tiež isté medzinárodné uznania, napríklad dve rezolúcie UNESCO či podpora známych osobností verejného života. V súčasnosti je esperanto využívané pre účely cestovania, dopisovania, medzinárodných stretnutí a kultúrnych výmen, kongresov, vedeckých diskusií, pôvodnej aj prekladovej literatúry, divadla a kina, hudby, tlačeného aj internetového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania.

Slovná zásoba esperanta pochádza predovšetkým zo západoeurópskych jazykov, zatiaľ čo jeho skladba a tvaroslovie ukazujú na silný slovanský vplyv. Morfémy sú nemenné a je možné ich kombinovať skoro bez obmedzení do rozmanitých slov; esperanto má teda mnoho spoločné s analytickými jazykmi ako je čínština, zatiaľ čo vnútorná stavba jeho slov pripomína jazyky aglutinačné ako je japončina, swahilčina alebo turečtina.


zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Esperanto , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/