JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

turecký jazyk


PREKLADY - TUREČTINA

Preklady do turečtiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do turečtiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Turečtina alebo turecký jazyk patrí do juhozápadnej čiže oghuzskej (turkménskej) skupiny turkickej vetvy altajskej  jazykovej rodiny. Úradný jazyk v Turecku a Cypre. Celosvetovo má turečtinu ako materinský jazyk viac ako 77 miliónov ľudí a je tak najrozšírenejším turkickým jazykom.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Turečtina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/