Spoločnosť 123preklady.eu rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

anglický jazyk


PREKLADY - ANGLIČTINA

Preklady do angličtiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do angličtiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Angličtina pochádza samozrejme z Anglicka a patrí medzi západogermánske jazyky.

Je to druhý najrozšírenejší jazyk na svete, pre 402 miliónov ľudí (údaj z roku 2002). Anglický jazyk má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach). Stalo sa tak v mnohých častiach sveta, hlavne vďaka vojenskému, ekonomickému, politickému a vedeckému vplyvu Spojeného kráľovstva v 18. a 19. storočí a Spojených štátov začiatkom 20. storočia. Angličtina prevláda vo viacerých oblastiach, napríklad vo výpočtovej technike alebo geografii. Pri prekladoch textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie z angličtiny.

Angličtina sa z časového vývoja delí :

Stará angličtina (anglosaština): cca 450 – 1150

Stredná angličtina: cca 1150 – 1500

Ranná nová angličtina: cca 1500 – 1700

Nová angličtina: cca od 1700 po súčasnosť

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Angličtina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/