JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

anglický jazyk


PREKLADY - ANGLIČTINA

Preklady do angličtiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do angličtiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, preklady atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Angličtina je západogermánsky jazyk, pôvodom z Anglicka.

Je to druhý najrozšírenejší jazyk na svete (údaj z roku 2002 pre 402 miliónov ľudí). Anglický jazyk má postavenie lingua franca (dorozumievací jazyk v mnohojazyčných oblastiach). Stalo sa tak v mnohých častiach sveta, hlavne vďaka vojenskému, ekonomickému, politickému a vedeckému vplyvu Spojeného kráľovstva v 18. a 19. storočí a Spojených štátov začiatkom 20. storočia. Angličtina sa používa ako hlavný dorozumievací jazyk v oblastiach výpočtovej techniky, geografii. Pri prekladaní textov do väčšiny jazykov sa prekladá najčastejšie práve z angličtiny. Angličtina patrí medzi svetové jazyky.

Angličtina sa z časového vývinu delí na:

Starú angličtinu (anglosaština): cca 450 – 1150

Strednú angličtinu: cca 1150 – 1500

Ranú novú angličtinu: cca 1500 – 1700

Novú angličtina: cca od 1700 po súčasnosť

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Angličtina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/