JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

uzbecký jazyk


PREKLADY - UZBEČTINA

Preklady do uzbečtiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do uzbečtiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Uzbečtina (O‘zbek tili alebo O'zbekcha v latinke, Ўзбек тили alebo Ўзбекча v azbuke; أۇزبېك ﺗﻴﻠی v arabskom písme) je turkický jazyk a úradný jazyk Uzbekistanu. Hovorí ním približne 24 miliónov ľudí v Uzbekistane a inde v Strednej Ázii. Uzbečtina má najbližšie k ujgurčine. Bola ovplyvňovaná perzštinou, arabčinou a ruštinou.

V Spoločenstve nezávislých štátov hovorí rôznymi nárečiami uzbečtiny približne 24,7 milióna ľudí. 

Po roku 1992 bola zavedená latinka, napriek tomu sa používa azbuka, predovšetkým zo zvyku a z praktických dôvodov.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Uzbečtina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/