JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

arménsky jazyk


PREKLADY - ARMÉNČINA

Preklady do arménčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do arménčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, preklady rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklad výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Arménčina je jazyk z indoeurópskej jazykovej rodiny, v ktorej vytvára samostatnú vetvu. Hovorí ním asi 7 miliónov ľudí v Arménsku, Náhornom Karabachu, Rusku, Gruzínsku, Iráne, Sýrii, Libanone a inde. Svojím pôvodom je blízka frýgčine, zo živých jazykov je asi najbližšia gréčtine. Na jej zápis sa používa arménska abeceda, ktorú vytvoril v roku 405 svätý Mesrop Maštoc.

Arménsky jazyk nemá žiaden príbuzný jazyk. Jazyk je unikátny svojou 38 hláskovou abecedou, ktorej vznik sa datuje do piateho storočia. Obsahuje veľa dialektov, no najdôležitejšia je jerevanská Arménčina, ktorá je aj oficiálnym jazykom, a turecká Arménčina. Menšiny v Arménsku taktiež hovoria svojimi vlastnými jazykmi, väčšinou je to ruština a kurdčina.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Arménčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/