JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

dánsky jazyk


PREKLADY - DÁNČINA

Preklady do dánčiny  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do dánčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Dánčina je germánsky jazyk. Je rodným jazykom približne piatich miliónov ľudí žijúcich v Dánskom kráľovstve, vrátane Faerských ostrovov a Grónska, patriacich k ríši. Mimo územia Dánskeho kráľovstva je dánčina rodným jazykom početných menšín v Šlezvicku v Spolkovej republike Nemecko, v rôznych oblastiach USA, napríklad v Solvangu v Kalifornii. Dánska menšina žije aj na pobreží Španielska.

Z historického hľadiska patrí dánčina k východnej vetve severogermánskych jazykov.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Dánčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/